Ασφάλιση Κατοικίας

Ασφάλιση Κατοικίας με προσιτό ασφάλιστρο, επιλογές ειδικών και ποικίλων προγραμμάτων από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή που θέλει να εξασφαλίσει την κατοικία του, να επιλέξει ανάμεσα στα καλύτερα προγράμματα της αγοράς.

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας

                                                                                                                 
ΚαλύψειςΒασικόΚλασσικόΠλήρεςSafe Home Exclusive
Πυρκαγιά - Κεραυνός
Ζημιές από καπνό
Πυρκαγιά από δάσος, δένδρα, χόρτα, θάμνους
Ευρεία Έκρηξη, Έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα, συσκευών υγραερίου
Έξοδα κατεδάφισης - εκκαθάρισης - απομάκρυνσης συντριμμάτων έως 5% του κεφ. & έως 5.000 ανά γεγονός & ετησίωςέως 5% του κεφ. & έως 5.000 ανά γεγονός & ετησίωςέως 5% του κεφ. & έως 5.000 ανά γεγονός & ετησίωςέως 5% του κεφ.
Πτώση Αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά
Πλημμύρα - Θύελλα - Καταιγίδα - χιόνι - χαλάζι - παγετός 
Διαρροή ή θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού
Κλοπή περιεχομένου από διάρρηξη ή ληστεία και ζημιές στο περιεχόμενο λόγω διάρρηξης
Ζημίες στο κτίριο συνεπεία Κλοπής δια  ρήξεως έως 6.000 ανά γεγονός & ετησίως έως 6.000 ανά γεγονός & ετησίως έως 6.000 ανά γεγονός & ετησίως
Αξία αποκατάστασης οικοδομής Η κάλυψη παρέχεται για κτίρια έως 40 ετών
Αξία καινουργούς για το περιεχόμενο
Όρος Πρόνοιαςέως 10% του κεφ.
Έξοδα μεταστέγασης σε άλλο χώρο εάν η κατοικία είναι μη κατοικήσιμη έως 2.000 ανά γεγονός & ετησίως έως 2.000 ανά γεγονός & ετησίως έως 2.000 ανά γεγονός & ετησίως
Ζημίες στο κτίριο από πτώση δένδρων και ηλεκτρικών - τηλεφωνικών στύλων έως 3.000 ανά γεγονός & ετησίως έως 3.000 ανά γεγονός & ετησίως έως 3.000 ανά γεγονός & ετησίως
Τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες
Πρόσκρουση οχημάτων ιδιοκτησίας τρίτων επί του ασφαλιζόμενου κτιρίου
Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά και έκρηξη έως 20.000 ανά γεγονός & ετησίως έως 20.000 ανά γεγονός & ετησίως έως 20.000 ανά γεγονός & ετησίως
Αστική ευθύνη προς τρίτους από διαρροή νερού  (εφ' όσον καλύπτεται και η διάρρηξη σωληνώσεων) έως 3.000 ανά γεγονός & ετησίως έως 3.000 ανά γεγονός & ετησίως
Αστική ευθύνη οικογενειάρχη οικογενειάρχη έως 25.000 έως 30.000
Διάρρηξη σωληνώσεων αποχέτευσης έως 6.000 ανά γεγονός & ετησίως έως 6.000 ανά γεγονός & ετησίως
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών πινάκων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & ηλεκτρικών συσκευών έως 2.000 ανά γεγονός & ετησίως έως 5.000 ανά γεγονός & ετησίως
Έξοδα άντλησης υδάτων έως 1.000 ανά γεγονός & ετησίως έως 1.000 ανά γεγονός & ετησίως
Ιδίες ζημίες λέβητα κεντρικής θέρμανσης από έκρηξη έως 2.000 ανά γεγονός & ετησίως έως 1.500 ανά γεγονός & ετησίως
Απώλεια ενοικίου για τον ιδιοκτήτη οικοδομής έως 500 μηνιαίως και έως 6 μήνεςέως 500 μηνιαίως και έως 6 μήνες
Κάλυψη περιεχομένου στην προσωρινή διεύθυνση έως 2.000 ανά γεγονός & ετησίως έως 2.000 ανά γεγονός & ετησίως
Θραύση κρυστάλλων θυρών - παραθύρων (εξωτερικών) σε Α' κίνδυνο έως 1.500 ανά γεγονός & ετησίωςσε Α' κίνδυνο έως 1.500 ανά γεγονός & ετησίως (Η κάλυψη ενεργοποιείται με την πάροδο δύο μηνών από την ασφάλιση).
Καθίζηση και /ή κατολίσθηση εδάφους (Η κάλυψη παρέχεται για κτίρια έτους κατασκευής από 1960 και άνω)
Έξοδα Δημοσίων Αρχών, Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών έως 3.000 ανά γεγονός & ετησίως έως 3.000 ανά γεγονός & ετησίως
Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές νερών έως 3.000 ανά γεγονός & ετησίως
Νομική προστασία Οικογενείας έως 3.000έως 3.000
Τα αντικείμενα των υπαίθριων χώρων (εφ' όσον έχουν δηλωθεί και έχει καταγραφεί η αξία τους) καλύπτονται για πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πυρκαγιά από δάσος, & πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά
Έξοδα Πυρόσβεσης έως 1.500 ανά γεγονός & ετησίως έως 1.500 ανά γεγονός & ετησίως έως 1.500 ανά γεγονός & ετησίως έως 1.500 ανά γεγονός & ετησίως
Ζημιές Πυρόσβεσης
Έξοδα Αποτροπής ή Περιορισμού της ζημιάς (καλύπτονται οι δαπάνες που έγιναν από τον ασφαλιζόμενο, με σκοπό να αποτραπεί ή να περιοριστεί η ζημιά) έως 1.500 ανά γεγονός & ετησίως έως 1.500 ανά γεγονός & ετησίως έως 1.500 ανά γεγονός & ετησίως έως 1.500 ανά γεγονός & ετησίως
Σεισμός και / ή πυρκαγιά από Σεισμό (προαιρετικά)
Κάλυψη ποσοστού επί των κοινοχρήστων χώρων, εφ' όσον έχει δηλωθεί το ασφαλιστικό ποσό που αναλογεί στο διαμέρισμα, θέσης στάθμευσης και αποθήκης
ONE CALL Στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης)
Απαλλαγές
Απαλλαγή (Σε κάθε ζημιά)ΒασικόΚλασσικόΠλήρεςSafe Home Exclusive
Κλοπή δια ρήξεως (για μόνιμη κατοικία)Το 10% του προς αποζημίωση ποσούΤο 10% του προς αποζημίωση ποσού
Κλοπή δια ρήξεως (για εξοχική κατοικία)Το 20% του προς αποζημίωση ποσούΤο 20% του προς αποζημίωση ποσού
Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, ΠαγετόςΤο 10% του προς αποζημίωση ποσού με ελάχιστο 300€Το 10% του προς αποζημίωση ποσού με ελάχιστο 300€
Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσηςΤο 10% του προς αποζημίωση ποσού με ελάχιστο 300€Το 10% του προς αποζημίωση ποσού με ελάχιστο 300€
Διάρρηξη σωληνώσεων αποχέτευσης Το 10% του προς αποζημίωση ποσού με ελάχιστο 600€
Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη  ΥΖ. 150€
Καθίζηση και /ή κατολίσθηση εδάφους Το 2% του συνολικού ασφαλιστικού ποσούΤο 2% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού
Βραχυκύκλωμα  150 €
Σεισμός2% επί του συνολικού ασφαλιστικού ποσού
Ετήσιο Ολικό Ποσό Ασφαλίστρου ανά 1.000€ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
ΚαλύψειςΒασικόΚλασσικόΠλήρεςSafe Home Exclusive
Κτίριο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο0,49 €0,770,88 €1,10 €
Περιεχόμενο   ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο0,61 €1,49 €1,70 €2,10 €
Σεισμός  για όλη την Ελλάδα 1,07€
                                                                                                                                                                                           
Καλύψεις Βασικό Πρόγραμμα Πυρός (Basic) δίδεται και για ενυπόθηκα Ασφάλιση Κατοικιών σε Α' Κίνδυνο Safe Home (με και χωρίς απαλλαγές) Best Home (με και χωρίς απαλλαγές) Home Εξοχική
Πυρκαγιά 
Κεραυνός - πυρκαγιά από δάσος - θάμνους
Ζημιές πυρόσβεσης
Ζημιές από καπνό
Έκρηξη
Ευρεία έκρηξη
Φυσικά φαινόμενα
Πλημμύρα - θύελλα - καταιγίδα
Ρήξη σωληνώσεων εγκαταστάσεων ύδρευσης - κεντρικής θέρμανσης - κλιματισμού - αποχέτευσης

                                                                       

   

(η κάλυψη αποχέτευσης παρέχεται μόνο σε οικοδομές ηλικίας κάτων των 15 ετών)

   

(η κάλυψη αποχέτευσης παρέχεται μόνο σε οικοδομές ηλικίας κάτων των 15 ετών)

Διαρροή σωληνώσεων
Κόστος διερευνητικών εργασιών
Περεχόμενο ψυγείου / καταψύκτη
Ζημιές στον λέβητα κετνρικής θέρμανσης
Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα
Θραύση υαλοπινάκωνέως 1.000€ ανά γεγονός & 1.500€ ετησίως σε Α' Κίνδυνο (ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου)έως 1.000€ ανά γεγονός & 1.500€ ετησίως σε Α' Κίνδυνο (ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου)
Τρομοκρατικές ενέργειες - κακόβουλες βλάβες
Στάσεις - απεργίες - πολιτικές ταραχές
Πρόσκρουση οχήματος
Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά
Πτώση δένδρων, ηλεκτρικών ή / και τηλεφωνικών στύλων
Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβές αρχιτεκτόνων / μηχανικών
Αποκομιδή συντριμμάτων
Έξοδα μεταστέγασηςέως 700€ ανά γεγονός & ετησίως
Έξοδα μετακόμισηςέως 700€ ανά γεγονός & ετησίως
Έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείοέως 1.500€ ανά γεγονός & ετησίως
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία
Ζημιές στην οικοδομή
Αστική ευθύνη τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς και έκρηξης
Αστική ευθύνη τρίτων συνεπεία από διαρροή σωληνώσεων
Αστική ευθύνη   συνεπεία πυρκαγιάς και έκρηξης προς τον ιδιοκτήτη
Αστική ευθύνη έναντι ιδιοκτήτηέως 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου  του περιεχομένου
Ζημιές από εισροή υδάτων γειτνιαζόντων διαμερισμάτων
Αστική ευθύνη οικογενειάρχη
Προσωπικό ατύχημα του ασφαλισμένου
Περιεχόμενο τραπεζικής θυρίδας
Ασφαλιστική κάλυψη περιεχομένου σε προσωρινή διεύθυνση συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων
Έκτακτη οικονομική ενίσχυσηέως 500€ (μηνιαίως και για έξι μήνες)
Ασφάλιση κατοικιδίων συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου
Κάλυψη φοιτητικής στέγης
Αποζημίωση σε αξία καινούργιου
Επισκευή πόρτας garage
Αντικείμενα στην ύπαιθρο
Επέκταση κάλυψης σε ανικείμενα εκτός οικίας
Προκαταβολή αποζημίωσης
Ζημιές στο κτίριο μετά από διάρρηξη έως 1.800€ (ανά γεγονός και ετησίως)έως 1.800€ (ανά γεγονός και ετησίως)έως 1.800€ (ανά γεγονός και ετησίως)
Κλοπή περιεχομένου(συνεπεία διάρρηξης / ληστείας)(συνεπεία διάρρηξης / ληστείας)
Κάλυψη βραχυκυκλώματοςέως 1.500€έως 1.500€
Πλημμύρα - θύελλα - καταιγίδα
Ζημιές από χιόνι - παγετό - χαλάζι
Αστική ευθύνη προς τρίτους συνεπεία πυρκαγιάςέως 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου & έως 50.000€ ανά γεγονός και ετησίωςέως 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου & έως 50.000€ ανά γεγονός και ετησίως
Έξοδα κατεδάφισης & ή αποκομιδής ερειπίωνέως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου & έως 3.000€ ανά γεγονός και ετησίωςέως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου & έως 3.000€ ανά γεγονός και ετησίως
Ασφάλιση σε αξία αντικατάστασης οικοδομής
Απώλεια ενοικίωνέως 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου της οικοδομής
Κάλυψη περιεχομένου σε "Αξία αντικατάστασης με καινούριο" (New for old)
Κάλυψη βοηθητικών κτισμάτων - ειδικών κατασκευώνέως 3.000€
Προστασία υπασφάλισης έως 10%
Σεισμός(προαιρετικά)(προαιρετικά)
Ετήσιο Ολικό Ποσό Ασφαλίστρου ανά 1000€ Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο
ΚαλύψειςΒασικό Πρόγραμμα Πυρός (Basic) δίδεται και για ενυπόθηκα ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιοΑσφάλιση Κατοικιών σε Α' Κίνδυνο (ανάλογα με το πρόγραμμα)Safe Home (με και χωρίς απαλλαγές) ανά 1.000€ ασφαλ. ΚεφάλαιοBest Home (με και χωρίς απαλλαγές) ανά 1.000€ ασφαλ. ΚεφάλαιοHome Εξοχική ανά 1.000€ ασφαλ. Κεφάλαιο
Κτίριο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο 0,20 €1,40€ (με απαλλαγή) & 1,60€ (χωρίς απαλλαγή)0,70€ (με απαλλαγή) & 0,80€ (χωρίς απαλλαγή)1,00 €
Περιεχόμενο ανά 1.000€ ασφαλ. Κεφάλαιο 0,50 €1,70€ (με απαλλαγή) & 1,90€ (χωρίς απαλλαγή)1,00€ (με απαλλαγή) & 1,10€ (χωρίς απαλλαγή)5,00 €
Σεισμός ανά 1.000€ ασφαλ. Κεφάλαιο1,00 €1,00 €
Α' Πρόγραμμα (Οικοδομή 30.000€ με Περιεχόμενο 6.000€)30€ ετήσια ολικά ασφάλιστρα
Β' Πρόγραμμα (Οικοδομή 50.000€ με Περιεχόμενο 9.000€)45€ ετήσια ολικά ασφάλιστρα
Γ' Πρόγραμμα (Οικοδομή 60.000€ με Περιεχόμενο 12.000€)60€ ετήσια ολικά ασφάλιστρα
Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα30 €30 €30 €30 €30 €
Απαλλαγές
ΑπαλλαγέςΒασικό Πρόγραμμα Πυρός (Basic) δίδεται και για ενυπόθηκαΑσφάλιση Κατοικιών σε Α' ΚίνδυνοSafe Home (με και χωρίς απαλλαγές)Best Home (με και χωρίς απαλλαγές)Home Εξοχική
Σεισμός2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου  2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου  (ισχύει και στο πρόγραμμα Safe Home χωρίς απαλλαγές)2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου  οικοδομής ή/ και περιεχομένου
Κλοπή περιεχομένου 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 450€10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 600€
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία450€ σε κάθε ζημιά
Βραχυκύκλωμα150€ σε κάθε ζημιά150€ σε κάθε ζημιά150€ σε κάθε ζημιά
Φυσικά φαινόμενα10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 450€ σε κάθε ζημιά
Διαρροή σωληνώσεων10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 450€ σε κάθε ζημιά
Θύελλα - καταιγίδα - πλημμύρα - χιόνι - χαλάζι - παγετός10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 700€ σε κάθε ζημιά10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 700€ σε κάθε ζημιά
Ρήξη σωληνώσεων  10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 700€ σε κάθε ζημιά10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 700€ σε κάθε ζημιά
Θραύση υαλοπινάκων150€  ανά ζημιά150€  ανά ζημιά150€  ανά ζημιά
                                                                 
ΚαλύψειςCocoon Eco
Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, κεραυνός, έξοδα κατάσβεσης
Έκρηξη. Καλύπτονται και οι ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης από έκρηψη, μέχρι του ποσού των ευρώ 3.000 για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
Καπνό
Βραχυκύκλωμα έως του ποσού των ευρώ 3.000 ανά γεγονός και ετησίως
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
Τρομοκρατικές ενέργειες
Κακόβουλες ενέργειες
Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός
Θραύση σωληνώσεων
Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων εξ αυτών
Πρόσκρουση οχήματος
Ζημιές κλεφτών στην οικοδομή μέχρι του ποσού των ευρώ 1.500 συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
Θραύση καθρεπτών, κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων και φωτεινών επιγραφών έως του ποσού των ευρώ 1.000 ανά γεγονός και ετησίως
Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημιές σε ιδιοκτησίες τρίτων, από μετάδοση πυρκαγιάς, έως του ποσού των ευρώ 15.000
Αποκομιδή συντριμμάτων, κατεδάφισης, συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων, μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου, συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς μέχρι του ποσού των ευρώ 5.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
Πτώση δένδρων ή μερών αυτών, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στυλών
Όρος πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου
Αξία αντικατάσταση με καινούργιο
Ετήσιο Ολικό Ποσού Ασφαλίστρου ανά 1.000€ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
Κτίριο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο 1,10 €
Απαλλαγές ανά γεγονός
Θραύση Σωληνώσεων ισόγεια και λοιπούς ορόφους 10% της ζημιάς με ελάχιστο 250€
Θραύση Σωληνώσεων για υπόγεια  /ημιυπόγεια10% της ζημιάς με ελάχιστο 500€
Θραύση Κρυστάλλων Θραύση Κρυστάλλων 300€
Χιόνι - Παγετός - Χαλάζι για ισόγεια και λοιπούς ορόφους 10% της ζημιάς με ελάχιστο 250€
Χιόνι - Παγετός - Χαλάζι για υπόγεια / ημιυπόγεια10% της ζημιάς με ελάχιστο 500€
Θύελλα - Καταιγίδα για ισόγεια και λοιπούς ορόφους 10% της ζημιάς με ελάχιστο 250€
Θύελλα - Καταιγίδα για υπόγεια / ημιυπόγεια10% της ζημιάς με ελάχιστο 500€
Πλημμύρα για ισόγεια και λοιπούς ορόφους10% της ζημιάς με ελάχιστο 250€
Πλημμύρα για υπόγεια / ημιυπόγεια 10% της ζημιάς με ελάχιστο 500€
Ασφάλιση Σεισμού Κατοικίας 2% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
Βραχυκύκλωμα έως του ποσού των ευρώ 3.000 ανά γεγονός και ετησίως150 €
                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΚΑΛΥΨΕΙΣΠροστασία Στέγης 1Προστασία Στέγης  2

Στέγη Πλήρες
 

 κτίριο και περιεχόμενο
Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, κεραυνός, καπνός
Έκρηξη ευρεία - Έκρηξη οικιακών συσκευών
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνοέως 3.500έως 3.500έως 3.500
Ίδια ζημία λέβητα κεντρικής θέρμανσηςέως 3.000έως 3.000
Ζημιές κατ' εντολή των αρχών
Πλημμύρα - θύελλα - καταιγίδα
Χιόνι - χαλάζι - παγετός
Έξοδα άντλησης υδάτωνέως 2.000έως 2.000έως 2.000
Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης / θέρμανσης / κλιματισμού / αποχέτευσης
Κάλυψη διευρευνητικών εργασιώνέως 1.500 (για κτίρια/σωληνώσεις έως 20 ετών)έως 1.500 (για κτίρια/σωληνώσεις έως 20 ετών)
Ίδιες ζημίες σωληνώσεωνέως 300έως 300
Κατολίσθηση - καθίζηση
Πτώση δένδρων - στύλων
Πρόσκρουση οχήματος / Πτώση αεροσκάφους
Στάσεις - απεργίες - οχλαγωγίες - πολιτικές ταραχές
Τρομοκρατικές ενέργειες
Κακόβουλες ενέργειες
Έξοδα αρχιτέκτονα - μηχανικούέως 5.000έως 5.000
Κρύσταλλα - θραύση εξ. κρυστάλλων σε Α' κίνδυνο έως 3.000 ετησίωςέως 3.000 ετησίωςέως 3.000 ετησίως
Αποκομιδή ερειπίων έως 2% επί της αξίας του ακινήτουέως 2% επί της αξίας του ακινήτου
Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνουέως 6 μήνες & έως 500 ευρώ το μήναέως 6 μήνες & έως 500 ευρώ το μήνα
Αστική ευθύνη πυρκαγιάς έως 20% του ασφ. κεφ. & έως 100.000 ετησίωςέως 20% του ασφ. κεφ. & έως 100.000 ετησίωςέως 20% του ασφ. κεφ. & έως 100.000 ετησίως
Αστική ευθύνη προς τρίτουςέως 15% του ασφ. κεφ. & έως 50.000 ετησίωςέως 15% του ασφ. κεφ. & έως 50.000 ετησίωςέως 15% του ασφ. κεφ. & έως 50.000 ετησίως
Αξία αντικατάστασης
Όρος πρόνοιας 10%
Έξοδα δημοσίων αρχών έως 10.000έως 10.000
Ζημιές στο κτίριο από κλοπήέως 3.000έως 3.000
Οικογενειακή αστική ευθύνη συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από κατοικίδια ζώαέως 20.000 ετησίωςέως 20.000 ετησίως
Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωναέως 3.000
Εναλλακτική κατοικίαέως 12 μήνες                                                            & έως 5% επί της αξίας του κτιρίου
Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκιση συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου, για αμοιβή εταιρείας φύλαξηςέως 1.500 ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός & ετησίωςέως 1.500 ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός & ετησίως
Απώλεια εισοδήματος από ενοίκιαέως 12 μήνες & έως 10% επί της αξίας του κτιρίου
Κάλυψη της διαμονής σε ξενοδοχείο σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκιση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνουγια 15 ημέρες x 100 ευρώ ανά ημέραγια 15 ημέρες x 100 ευρώ ανά ημέρα
Κάλυψη αντικειμένων στερεών προσδεμένων στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, τέντες και τα εξαρτήματα αυτών (έως 10 ετών), εγκαταστάσεις κεραιών, πέργκολες, πισίνες, BBQ, γκαράζ, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, κιόσκια για ζημιά από καλυπτόμενο κίνδυνο έως 3.000 ανά ζημιογόνο γεγονός & ετησίως
Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως, αναρριχήσεως, αντικλείδι
Ζημιές στο περιεχόμενο από κλοπή
Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς - απολεσθέντων κλειδιών μετά από διάρρηξη έως 250
Ζημιές κατά την προσωρινή μεταφορά οικοσκευής (μετά από ζημιά)έως 5.000
Αλλοίωση τροφίμων στον καταψύκτηέως 500
Έξοδα μεταφοράς οικοσκευήςέως 1.500 
Έξοδα αποθήκευσης οικοσκευής (μετά από ζημία καλυπτομένου κινδύνου)έως 5.000
΄Εξοδα αποκατάστσης προσωπικών εγγράφων μετά από ασφαλιζόμενη ζημιάέως 500
Έκτακτα ιατροφαρμακευτικά έξοδα νοσοκομείου από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάςέως 450
Έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν από την απώλεια βασικής σχολικής εκπαίδευσης παιδιών, μετά από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάςέως 900 ευρώ ετησίως
Θραύση ειδών υγιεινής συνεπεία τυχαίου γεγονότος έως 1.000 ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως
Αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλιζομένων κεφαλαίων 1% ετησίως
Πληρωμή λογαριασμών Δ.Ε.Η., Ύδρευσης και Σταθερού Τηλεφώνου για ζημιά σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκηση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνουέως 1.500 ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός & ετησίως
Κοσμήματα εντός πακτωμένου χρηματοκιβωτίου μέσα στην ασφαλισμένη κατοικία συνεπεία κλοπής διαρρήξεωςέως 1.500 ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός ετησίως
Απώλεια ζωής από ατύχημα € 20.000
Μόνιμη ολική ανικανότητα / Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα € 20.000
Σεισμός (με απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου) προαιρετικά
Ετήσιο Ολικό Ποσό Ασφαλίστρου ανά 1.000€ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
Κτίριο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο 1,20 €1,45 €0,76 €
Περιεχόμενο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο 1,20 €1.45 €1,52 €
Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα60 €60 €60 €
Κτίριο με σεισμό ανά 1000€ ασφαλ. κεφάλαιο2,00 €
Απαλλαγές
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο150 €
Θύελλα - καταιγίδα - πλημμύρα - χιόνι - χαλάζι - παγετός10% στα υπόγεια & ημιυπόγεια στο ποσό της ζημιάς με ελάχιστο 750 €
10% στα ισόγεια & άνω ορόφους στο ποσό της ζημιάς με ελάχιστο 450 €
Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης / θέρμανσης / κλιματισμού / αποχέτευσης10% στο ποσό της ζημιάς με ελάχιστο 300 € & ελάχιστο 600 € εάν τα κτίρια / σωληνώσεις είναι > 25 χρονών
Οικογενειακή αστική ευθύνη συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από κατοικίδια ζώα150 €  ανά ζημιά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης περιεχομένου και στα προγράμματα Προστασία Στέγης 1 & 2.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε απορία είμαστε δίπλα σας. Καλέστε μας τηλεφωνικά, στείλτε μας email ή συμπληρώστε ένα ηλεκτρονικό αίτημα στη σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

211 10 94 200   |  loipoikladoi@ngubrokers.gr

ΚΑΛΥΨΕΙΣ Helios Home Ευρωκατοικία για όλους EuroHome Economy
  κτίριο & περιεχόμενο κτίριο κτίριο & περιεχόμενο
Πυρκαγιά - Κεραυνός (Κτίριο)
Ζημιές από καπνό (Κτίριο)
Ευρεία Έκρηξη (Κτίριο)
Πτώση Αεροσκάφους (Κτίριο)
Πρόσκρουση Οχήματος (Κτίριο)
Τρομοκρατικές ενέργειες (Κτίριο)
Πυρκαγιά από δάσος (Κτίριο)
Κακόβουλες ενέργειες (Κτίριο)
Θραύση Κρυστάλλων (ανά γεγονός και ετησίως)σε Α' κίνδυνο έως 1.500έως 1.000σε Α' κίνδυνο έως 1.500
Βραχυκύκλωμα (ανά γεγονός και ετησίως)σε Α' κίνδυνο έως 3.000 κτιριακών εγκαταστάσεων (πίνακες/καλωδιώσεις) σε Α' κίνδυνο έως 3.000 σε Α' κίνδυνο έως 3.000
Πλημμύρα - Θύελλα - Καταιγίδα (Κτιρίου)
Διάρρηξη Σωληνώσεων / Υδρεύσεως Κλιματισμού (Κτίριο)για οικοδομές έως 25 ετών για οικοδομές έως 25 ετών για οικοδομές έως 25 ετών
Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες & Πολιτικές Ταραχές (Κτιρίου)
Πτώση Δέντρων & Κλαδιών
Δόσεις Στεγαστικού Δανείου (συνεπεία ζημίας από καλυπτόμενο κίνδυνο)έως 10% του κεφ., έως 6.000 και έως 6 μήνες έως 10% του κεφ., έως 6.000 και έως 6 μήνες έως 10% του κεφ., έως 6.000 και έως 6 μήνες
Αντικατάσταση Κατοικιών (ασφάλιση σε αξία καινουργούς)για οικοδομές έως 25 ετών για οικοδομές έως 25 ετών για οικοδομές έως 25 ετών
Αστική Ευθύνη Συνεπεία Πυρκαγιάς (ανά γεγονός και ετησίως)σε Α' κίνδυνο έως 15.000έως 15.000σε Α' κίνδυνο έως 15.000
Έξοδα Περιορισμού της Ζημίας (ανά γεγονός και ετησίως)έως 1.500έως 2.000
Αποκομιδή Ερειπίωνέως 5% του κεφ. & έως 3.000 ετησίωςέως 5% του κεφ. & έως 20.000 έως 10% του κεφ. & έως 10.000 ετησίως
Έξοδα Πυρόσβεσης
Χιόνι - Χαλάζι - Παγετός
Ζημιές κατά την Πυρόσβεση
Ζημιές Κλέπτου (ανά γεγονός και ετησίως)έως 1.500από απόπειρα κλοπής έως 3.000έως 1.500
Ιδίες Ζημίες στον λέβητα Κεντρικής Θερμάνσεως (ανά γεγονός και ετησίως)από έκρηξη έως 3.000από έκρηξη έως 3.000
Όρος Πρόνοιας10%10%10%
Διάρρηξη Σωληνώσεων Αποχέτευσης
Καθίζηση, Κατολίσθηση Συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων Συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων
Κλοπή περιεχομένου (με απαλλαγή 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 500 €) (προαιρετική) (προαιρετική)
Σεισμός (με απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)
Ετήσιο Ολικό Ποσό Ασφαλίστρου ανά 1.000€ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
Κτίριο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο1,38 € 1,00 € ανά τμ 1,20 €
Περιεχόμενο χωρίς κλοπή ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο1,38 €
Περιεχόμενο με κλοπή ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο1,56 €1,25 €
Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα >65 € 65 € 65 €
Απαλλαγές
Βραχυκύκλωμα 150 € σε κάθε ζημιά
Θραύση κρυστάλλων 150 € σε κάθε ζημιά
Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 850 € σε υπόγεια & ημιυπόγεια 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 750 € σε υπόγεια & ημιυπόγεια 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 500 € σε υπόγεια & ημιυπόγεια
10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 450 € σε ισόγεια & ορόφους 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 450 € σε ισόγεια & ορόφους 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 250 € σε ισόγεια & ορόφους
Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης- θέρμανσης - κλιματισμού και αποχετεύσεων 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό απαλλαγής 600 € 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό απαλλαγής 600 €
Κατάρρευση, καθίζηση, κατολίσθηση εδάφους2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
ΚΑΛΥΨΕΙΣ Secure Home Classic Secure Home Value
  κτίριο & περιεχόμενο
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Έκρηξη οικιακών συσκευών
Καπνός
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνοέως 3.500έως 3.500
Έκρηξη ευρεία
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Τρομοκρατικές ενέργειες
Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές, Οχλαγωγίες
Κακόβουλες Βλάβες Τρίτων
Ζημιές κτιρίου από κλοπή ή απόπειρα κλοπήςέως 5.000έως 5.000
Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείουέως 10% του κεφ. & έως 12 μήνεςέως 10% του κεφ. & έως 12 μήνες
Προστασία Υπασφάλισης (Όρος Πρόνοιας)έως 10% του κεφ.έως 10% του κεφ.
Γενική Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτωνέως το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφ. & έως 1.000.000 κατά την περίοδο ασφάλισηςέως το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφ. & έως 100.000
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων έως 5% του συν. κεφ. & έως 30.000έως 5% του συν. κεφ. (λόγω ζημιάς)
Απώλεια ενοικίου (προαιρετική κάλυψη)ετήσιο εισπραττόμενο ποσό ενοικίων
Κάλυψη αναγκαίων εξόδων για την ελαχιστοποίηση καλυπτόμενης ζημιάς πχ. έξοδα φύλαξης, άντληση υδάτων κλπ
Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θεομηνίες (χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός)
Θραύση , υπερχείλιση, διαρροή σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης για οικοδομές έως 25 ετών (συμπεριλαμβάνονται και οι ίδιες ζημιές της εγκατάστασης, καθώς και οι εργασίες εντοπισμού)για οικοδομές έως 25 ετών & έως 3.000
Για τις εκτός αποχέτευσης εγκαταστάσεις (που ισχύει η ως άνω προϋπόθεση) συμπεριλαμβάνονται και οι ζημιές από φθορά καθώς και/ή κακοτεχνίαγια οικοδομές άνω των 25 ετών & έως 15.000
Ζημιές σε και από κοινόχρηστες σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις κατά την αναλογία του Ασφαλιζόμενου βάσει χιλιοστών κατά την περίοδο ασφάλισης (αφορά μόνο σε διαμερίσματα πολυκατοικιών εφόσον πρόκειται για συνιδιοκτήτες & μόνο εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο)
Τυχαία Θραύση υαλοπινάκων - κρυστάλλων, οξείδωση καθρεπτώ ν
Έξοδα μεταστέγασης - μετακόμισης, προσωρινής αναγκαστικής διαμονής λόγω καλυπτόμενης ζημιάςέως 3.000
Ζημιές κατά τη μετακόμιση του περιεχομένου που ασφαλίζουμε από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνουέως 5% της αξίας του περιεχομένου & έως 3.000
Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και δημοσίων αρχών για αποκατάσταση ζημιών από καλυπτόμενο κίνδυνο (εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο)έως 5.000
Θραύση ειδών υγιεινή (εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο)έως 1.500
Food Protection : Αλλοίωση τροφίμων (εφόσον ασφαλίζεται το περιεχόμενο της μόνιμης κατοικίας) εντός του ψυγείου συνεπεία διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος πέραν των 12 ωρών, εξαιτίας καλυπτομένου κινδύνου ή αιφνίδιας διακοπής της ΔΕΗ (εξαιρούνται οι ίδιες ζημιές του ψυγείου)έως 300
Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως ή αναρριχήσεως & ληστεία (προαιρετική κάλυψη)
Κλοπή αντικειμένων του Ασφαλιζομένου από θυρίδα τράπεζας (εφόσον ασφαλίζεται το περιεχόμενο της μόνιμης κατοικίας)έως 6.000
Σεισμός, πυρκαγιά εκ σεισμού ή/και κλονισμού (με απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου) (προαιρετική κάλυψη)
Ετήσιο Ολικό Ποσό Ασφαλίστρου ανά 1.000€ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
Κτίριο ανά 1.000€ ασφαλ. Κεφάλαιο Μόνιμες & Εξοχικές κατοικίες 0,40 €Μόνιμες Κατοικίες 1,35€
Εξοχικές Κατοικίες 1,60€
Περιεχόμενο χωρίς κλοπή ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιοΜόνιμες & Εξοχικές κατοικίες 0,40 €Μόνιμες Κατοικίες 1,35€
Εξοχικές Κατοικίες 1,60€
Κλοπή περιεχομένου μόνιμης κατοικίας (απαλλαγή 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 €)0,70 €0,60 €
Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως ή αναρριχήσεως & ληστεία (προαιρετική κάλυψη)Μόνιμες Κατοικίες 0,60€
Εξοχικές Κατοικίες 0,60€
Σεισμός ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο (μόνιμη & εξοχική κατοικία) Από το 2000 και μετά1,40 €
Σεισμός ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο (μόνιμη & εξοχική κατοικία) Από το 1986 έως το 19991,50 €
Σεισμός ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο (μόνιμη & εξοχική κατοικία) Από το 1960 έως το 19851,65 €
Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα50 €50 €
Απαλλαγές
Γενική Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων150 € ανά συμβάν
Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θεομηνίες (χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός), Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 600 €
Θραύση , υπερχείλιση, διαρροή σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης για οικοδομές έως 25 ετών (συμπεριλαμβάνονται και οι ίδιες ζημιές της εγκατάστασης, καθώς και οι εργασίες εντοπισμού), Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 600 €
Για τις εκτός αποχέτευσης εγκαταστάσεις (που ισχύει η ως άνω προϋπόθεση) συμπεριλαμβάνονται και οι ζημιές από φθορά καθώς και/ή κακοτεχνία, Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 600 €
Ζημιές σε και από κοινόχρηστες σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις κατά την αναλογία του Ασφαλιζόμενου βάσει χιλιοστών κατά την περίοδο ασφάλισης (αφορά μόνο σε διαμερίσματα πολυκατοικιών εφόσον πρόκειται για συνιδιοκτήτες & μόνο εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο), Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 600 €
Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως ή αναρριχήσεως & ληστεία (προαιρετική κάλυψη), Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 1.000 €
Κλοπή αντικειμένων του Ασφαλιζομένου από θυρίδα τράπεζας (εφόσον ασφαλίζεται το περιεχόμενο της μόνιμης κατοικίας), Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 1.000 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τις εξοχικές κατοικίες η κάλυψη της κλοπής μπορεί να δοθεί μόνο κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.

ΚαλύψειςFull Home AFull Home BFull Home CFull Home D
Πυρκαγιά
Πτώση Κεραυνού
Έκρηξη (Φυσική ή Χημική)
Ζημιές από Πτώση / Πρόσκρουση Αεροσκαφών ή Τμημάτων που αποσπάστηκαν από αυτά
Ζημιές από Καπνό
Τρομοκρατικές ενέργειες
Πυρκαγιά από Δάσος
Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάςέως 20% του ασφ. κεφ. & έως 18.000 € ανά γεγονόςέως 20% του ασφ. κεφ. & έως 18.000 € ανά γεγονόςέως 20% του ασφ. κεφ. & έως 18.000 € ανά γεγονόςέως 20% του ασφ. κεφ. & έως 18.000 € ανά γεγονός
Έξοδα Κατεδάφισης - Εκκαθάρισης & Απομάκρυνσης Ερειπίωνέως 5% του ασφ. κεφ. & έως 3.000 € ανά γεγονόςέως 5% του ασφ. κεφ. & έως 3.000 € ανά γεγονόςέως 5% του ασφ. κεφ. & έως 3.000 € ανά γεγονόςέως 5% του ασφ. κεφ. & έως 3.000 € ανά γεγονός
Όρος Πρόνοιαςέως 20% του ασφ. κεφ. Οικοδομήςέως 20% του ασφ. κεφ. Οικοδομήςέως 20% του ασφ. κεφ. Οικοδομήςέως 20% του ασφ. κεφ. Οικοδομής
Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια
Θραύση - Διάρρηξη Σωληνώσεων
Ζημιές στην Οικοδομή Συνεπεία Διάρρηξης με Σκοπό την Κλοπήσε Α' Κίνδυνο & έως 6.000 € ανά γεγονόςσε Α' Κίνδυνο & έως 6.000 € ανά γεγονόςσε Α' Κίνδυνο & έως 6.000 € ανά γεγονός
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Θύελλα - Καταιγίαδα - Πλημμύρα - Χιόνι - Παγετός - Χαλάζι
Αστική Ευθύνη από Διαρροή Υδάτωνέως 1.500 €έως 1.500 €
Έξοδα Άντλησης Υδάτωνέως 900 € / γεγονός & ετησίωςέως 900 € / γεγονός & ετησίως
Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές, Οχλαγωγίες
Κακόβουλη Ενέργεια
Ίδιες Ζημιές Έκρηξης Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης / Θερμοσίφωνα / Φιαλών Υγραερίου έως 6.000 € ανά γεγονός & ετησίως έως 6.000 € ανά γεγονός & ετησίως
Απώλεια ενοικίου (μόνο για ιδιοκτήτες Οικοδομών)έως 10% του κεφ. & έως 12 μήνεςέως 10% του κεφ. & έως 12 μήνες
Ληστεία Μετρητών & Τραπεζικών Επιταγώνέως 600 € ανά γεγονός & ετησίως
Θραύση Υαλοπινάκων Θυρών & Παραθύρων - Καθρεπτών έως 600 € ανά γεγονός & έως 900 € ετησίως
Ζημιές του Ηλεκτρικού Πίνακα & των Καλωδιώσεών του συνεπεία Βραχυκυκλώματοςέως 300 € ανά γεγονός & έως 600 € ετησίως
Έξοδα Μετακόμισης - Προσωρινής Μεταστέγασης του Ασφαλιζόμενου Περιεχομένουέως 600 € / γεγονός & ετησίως
Έξοδα Ξενοδοχείουέως 30 ημέρες & έως 1.800 € / γεγονός & ετησίως
Παροχή Ασφαλιστικής Κάλυψης του Περιεχομένου στην Προσωρινή Διεύθυνσηέως 3 μήνες
Πτώση Δέντρων - Ηλεκτρικών ή Τηλεφωνικών Στύλων (Ζημιές Οικοδομής)έως 300 € ανά γεγονός & ετησίως
Κλοπή ή Ζημιές Περιεχομένου Συνεπεία Διάρρηξης
Σεισμός (πυρκαγιά εκ σεισμού / κλονισμός)(προαιρετική κάλυψη)(προαιρετική κάλυψη)(προαιρετική κάλυψη)(προαιρετική κάλυψη)
Ετήσιο Ολικό Ποσό Ασφαλίστρου ανά 1.000 € ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
Κτίριο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο 0,55 €0,62 €0,77 €0,84 €
Περιεχόμενο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο0,55 €0,62 €0,99 €1,50 €
Σεισμός Κτιρίου ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο 1,39 €1,39 €1,39 €1,39 €
Σεισμός Περιεχομένου ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο 1,39 €1,39 €1,39 €1,39 €
Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα50 €50 €50 €50 €
Απαλλαγές
Θραύση - Διάρρηξη Σωληνώσεων5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 350 €5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 350 €5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 350 €
Σεισμός2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ελάχιστο 600 €
Θύελλα - Καταιγίαδα - Πλημμύρα - Χιόνι - Παγετός - Χαλάζι5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 350 €5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 350 €
Κλοπή ή Ζημιές Περιεχομένου Συνεπεία Διάρρηξης5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 500 €

  Η N.G.U. Insurance Agents S.A. είναι εταιρεία παροχής ασφαλιστικών προϊόντων η οποία ιδρύθηκε το 2017 από έμπειρους ανθρώπους του ασφαλιστικού χώρου, απαρτίζεται από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη πρόθυμα να εξυπηρετήσουν και να επιλύσουν την ανάγκη του συνεργάτη.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Πίνδου 56-58, 15233 Χαλάνδρι, Αττική

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  (+30) 211 10 94 200

  EMAIL

  info@ngu-agents.gr